2 Pedro 3:17

2 Pedro 3:17 ASND

Mga minamahal, alam na ninyo ito kahit noon pa. Kaya mag-ingat kayo nang hindi kayo maloko sa pamamagitan ng mga maling aral ng mga taong suwail, at mawalay sa mabuti ninyong kalagayan sa Dios.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share