2 Hari 9:4

2 Hari 9:4 ASND

Kaya pumunta ang binatang propeta sa Ramot Gilead.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share