2 Hari 9:37

2 Hari 9:37 ASND

Ang katawan niya ay kakalat na parang dumi sa bukid ng Jezreel at walang makakakilala sa kanya.”
ASND: Ang Salita ng Dios
Share