2 Hari 9:29

2 Hari 9:29 ASND

Naging hari ng Juda si Ahazia nang ika-11 taon ng paghahari ni Joram na anak ni Ahab sa Israel.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share