2 Hari 7:5

2 Hari 7:5 ASND

Kaya kinagabihan, pumunta sila sa kampo ng mga Arameo. Pero pagdating nila roon, walang tao.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 2 Hari 7:5