2 Hari 10:28

2 Hari 10:28 ASND

Sa ganitong paraan sinira ni Jehu ang pagsamba ng Israel kay Baal.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share