1 Samuel 4:9

1 Samuel 4:9 ASND

Kaya magpakatatag tayo, dahil kung hindi, magiging alipin tayo ng mga Hebreo gaya ng pang-aalipin natin sa kanila. Labanan natin sila.”
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Samuel 4:9