1 Samuel 4:4

1 Samuel 4:4 ASND

Kaya ipinakuha nila sa Shilo ang Kahon ng Kasunduan ng PANGINOONG Makapangyarihan. Ang takip ng Kahon ay may estatwa ng dalawang kerubin, at nananahan sa kalagitnaan nito ang PANGINOON. Sumama sa pagdala ng Kahon ng Kasunduan ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Finehas.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to 1 Samuel 4:4