1 Samuel 4:16

1 Samuel 4:16 ASND

at sinabi, “Kagagaling ko lang po sa digmaan. Nakatakas po ako.” Nagtanong si Eli, “Ano ang nangyari, anak?”
ASND: Ang Salita ng Dios
Share