1 Samuel 4:12

1 Samuel 4:12 ASND

Nang araw ding iyon, may isang tao mula sa lahi ni Benjamin na tumatakbo galing sa digmaan papunta sa Shilo. Pinunit niya ang kanyang damit at nilagyan ng abo ang kanyang ulo bilang tanda ng pagluluksa.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share