1 Samuel 4:10

1 Samuel 4:10 ASND

Kaya nakipaglaban ang mga Filisteo at natalo ang mga Israelita. Napakarami ng napatay; 30,000 ang napatay na mga Israelita. Ang mga natira sa kanila ay tumakas pabalik sa kanilang tinitirhan.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share