1 Juan 4:18

1 Juan 4:18 ASND

Walang anumang takot sa pag-ibig. Pinapawi ng ganap na pag-ibig ang anumang takot. Kung natatakot man ang isang tao, itoʼy dahil sa takot na maparusahan, at ipinapakita lang nito na hindi pa lubos na natupad sa kanya ang pag-ibig.
ASND: Ang Salita ng Dios
Share

1 Juan 4:18

Share