Ieremia 49
NTR
49
Profeție împotriva amoniților
1 Cu privire la fiii lui Amon:
Așa vorbește Domnul:
„Oare nu mai are Israel fii?
Oare nu mai are moștenitori?
Atunci de ce a luat Moleh#1 Zeitatea supremă a amoniților; sau regele lor (vezi și 2 Sam. 12:30). în stăpânire Gadul,
iar poporul lui îi locuiește cetățile?
2De aceea, iată, vin zile,
zice Domnul,
când voi suna strigătul de război
împotriva Rabei fiilor lui Amon;
ea va ajunge un morman de ruine
și satelor dimprejurul ei li se vor da foc.
Atunci Israel îi va alunga din țară
pe cei ce‑l alungaseră, zice Domnul.
3Gemi, Heșbonule, căci Ai este distrus!
Strigați, fiice ale Rabei!
Încingeți‑vă cu saci și jeliți!
Alergați încoace și încolo de‑a lungul zidurilor,
căci Moleh se duce în captivitate,
împreună cu preoții și conducătorii lui!
4De ce te lauzi cu văile tale,
cu văile tale care se revarsă de‑atâta belșug?
O, fiică rătăcită,
tu te încrezi în bogățiile tale și zici:
«Cine va veni împotriva mea?»
5Iată, voi aduce împotriva ta groaza
din partea tuturor celor din jurul tău,
zice Stăpânul, Domnul Oștirilor.
Fiecare dintre voi va fi izgonit
și nimeni nu‑i va strânge pe fugari.
6Dar după aceea, îi voi aduce înapoi pe captivii fiilor lui Amon,
zice Domnul.“
Profeție împotriva Edomului
7 Cu privire la Edom:
Așa vorbește Domnul Oștirilor:
„Nu mai este înțelepciune în Teman?
Cei chibzuiți nu mai au sfaturi?
A putrezit oare înțelepciunea lor?
8Întoarceți‑vă și fugiți!
Ascundeți‑vă în peșteri adânci,
voi, cei care locuiți în Dedan,
căci voi aduce nenorocirea peste Esau,
la vremea când îl voi pedepsi.
9Dacă ar veni niște culegători de struguri la tine,
n‑ar lăsa ei câțiva ciorchini neculeși?
Dacă ar intra la tine niște hoți în timpul nopții,
n‑ar prăda#9 Lit.: distruge. ei doar cât ar avea nevoie?
10Eu Însumi îl voi despuia pe Esau,
îi voi descoperi toate ascunzișurile lui
și nu se va mai putea ascunde.
Copiii, frații și vecinii lui vor pieri,
iar el nu va mai fi.
11Lasă‑ți orfanii, căci Eu îi voi ține în viață,
iar văduvele tale să se încreadă în Mine.“
12Așa vorbește Domnul: „Iată că cei care nu ar fi trebuit să bea din cupă, vor ajunge să bea! Iar tu să rămâi nepedepsit? Nu, nu vei rămâne nepedepsit, ci vei bea și tu! 13Jur pe Mine Însumi, zice Domnul, că Boțra va ajunge de groază și de dispreț, în ruină și de blestem. Toate cetățile ei vor deveni ruine pe vecie.“
14Am auzit un mesaj de la Domnul.
Un mesager a fost trimis printre neamuri ca să zică:
„Adunați‑vă și atacați‑o!
Ridicați‑vă la luptă!
15Pentru că, iată, te voi face mic între neamuri!
Vei fi disprețuit printre oameni!
16Groaza pe care o inspiri
și îngâmfarea inimii tale te‑au înșelat,
pe tine care locuiești în crăpăturile stâncii
și care stai pe vârfurile dealurilor.
Chiar dacă ți‑ai înălța cuibul precum vulturul,
și de acolo te voi doborî,
zice Domnul.
17Edomul va deveni o pricină de groază;
toți cei ce vor trece pe lângă el
se vor îngrozi și vor fluiera,
din cauza tuturor rănilor lui.
18Așa cum au fost distruse Sodoma și Gomora
și cetățile vecine,
zice Domnul,
tot astfel niciun om nu va mai locui acolo
și niciun fiu al omului nu se va mai stabili în el.
19Iată, ca un leu care se suie din desișul Iordanului
împotriva unui staul trainic,
așa Mă voi repezi
și‑l voi pune pe fugă pe Edom
din locul unde este.
Cine este cel ales de Mine ca să facă aceasta?
Cine este ca Mine și cine Mă va înfrunta?
Ce păstor Îmi poate sta împotrivă?“
20De aceea, ascultați planul Domnului,
pe care l‑a hotărât împotriva Edomului,
și gândurile pe care le are
împotriva locuitorilor din Teman:
sigur îi vor târî pe cei mici ai turmei;
sigur El le va distruge staulul.
21La sunetul căderii lor se va cutremura pământul
și răsunetul strigătului lor
se va auzi până la Marea Roșie#21 Ebr.: Yam Suf (lit.: Marea Trestiilor sau Marea Algelor– vezi Iona 2:5, unde același termen ebraic, suf, are sensul de alge). Denumirea de Marea Roșie a fost introdusă în traducerile moderne prin LXX și Vulgata. În VT însă, sintagma ebraică denumea actualul Golf Aqaba, la sud de Elat. Chiar și astăzi localnicii numesc Golful Aqaba Yam Suf. Vezi 1 Regi 9:26..
22Iată, dușmanul se înalță și zboară ca un vultur
și își întinde aripile deasupra Boțrei.
În ziua aceea, inima vitejilor Edomului
va fi ca inima unei femei în durerile nașterii.
Profeție împotriva Damascului
23 Cu privire la Damasc:
„Hamatul și Arpadul sunt tulburate
căci au auzit vești rele.
Se topesc de spaimă;
sunt ca o mare învolburată
care nu se mai poate potoli.
24Damascul este descurajat.
Se întoarce să fugă,
dar îl cuprinde panica;
îl apucă neliniștea și durerea,
ca pe o femeie în durerile nașterii.
25De ce nu a fost abandonată cetatea aceasta renumită,
cetatea bucuriei mele?
26De aceea, tinerii ei vor cădea în piețe;
toți războinicii ei vor fi reduși la tăcere în ziua aceea, zice Domnul Oștirilor.
27Voi da foc zidurilor Damascului
și el va mistui palatele Ben‑Hadadului.“
Profeție împotriva Chedarului și Hațorului
28Cu privire la Chedar și la regatele Hațorului, pe care le‑a cucerit Nebucadnețar, împăratul Babilonului:
Așa vorbește Domnul:
„Ridicați‑vă, suiți‑vă împotriva Chedarului
și distrugeți‑i pe fiii Răsăritului.
29Le vor lua corturile și turmele.
Le vor ridica draperiile,
toate bunurile și cămilele
și vor striga la ei:
«Teroare de jur împrejur!»
30Fugiți! Fugiți repede!
Ascundeți‑vă în peșteri adânci, locuitori ai Hațorului,
zice Domnul.
Căci Nebucadnețar, împăratul Babilonului, a luat o hotărâre împotriva voastră
și a făcut un plan împotriva voastră.
31Ridicați‑vă, suiți‑vă împotriva unui neam liniștit,
care locuiește în siguranță,
zice Domnul.
El n‑are nici porți, nici zăvoare
și sălășluiește în singurătate.
32Cămilele lor vor deveni pradă
și mulțimea turmelor lor va fi jefuită.
Îi voi împrăștia în toate vânturile
pe cei care își rad colțurile bărbii#32 Sau: pe cei de departe.
și voi aduce dezastrul împotriva lor din toate părțile,
zice Domnul.
33Hațorul va deveni o vizuină de șacali,
un loc pustiu pe vecie.
Niciun om nu va mai locui acolo
și niciun fiu al omului nu se va mai stabili în el.“
Profeție împotriva Elamului
34Iată Cuvântul Domnului care a venit la profetul Ieremia cu privire la Elam, la începutul domniei lui Zedechia, regele lui Iuda:
35Așa vorbește Domnul Oștirilor:
„Iată, voi sfărâma arcul Elamului,
sursa puterii lui.
36Voi aduce împotriva Elamului cele patru vânturi
de la cele patru margini ale cerului.
Îi voi împrăștia în toate vânturile acestea
și nu va fi niciun neam
la care să nu ajungă deportații Elamului.
37Îi voi face pe elamiți să se înspăimânte înaintea dușmanilor lor,
înaintea celor ce le caută viața.
Voi aduce nenorocirea împotriva lor,
mânia Mea cea aprigă,
zice Domnul.
Voi trimite după ei sabia
până îi voi nimici.
38Îmi voi așeza tronul în Elam
și voi nimici de acolo pe regele și pe conducătorii lor,
zice Domnul.
39Dar, în zilele de pe urmă,
îi voi aduce înapoi pe captivii Elamului,
zice Domnul.“

Biblia, Noua Traducere Românească (NTR)
Copyright © 2007, 2010, 2016 by Biblica, Inc.®
Folosit cu permisiune. Toate drepturile sunt rezervate

Learn More About Noua Traducere Românească