Parallel
43
Domnul, singurul Eliberator al lui Israel
1Dar acum, așa vorbește Domnul,
El, Care te‑a creat, Iacov;
El, Care te‑a întocmit, Israel:
„Nu te teme, căci Eu te‑am răscumpărat;
te‑am chemat pe nume, ești al Meu.
2Când vei trece prin ape, voi fi cu tine;
când vei trece prin râuri, ele nu te vor îneca,
iar când vei umbla prin foc, nu vei fi ars
și flacăra nu te va mistui.
3Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău,
Sfântul lui Israel, Mântuitorul tău.
Eu dau Egiptul ca preț pentru răscumpărarea ta,
Cuș#3 Vezi nota de la 11:11. și Seba în schimbul tău.
4Pentru că ești prețios în ochii Mei
și onorat și pentru că te iubesc,
voi da oameni pentru tine
și popoare în schimbul vieții tale.
5Nu te teme, căci Eu sunt cu tine!
Îți voi aduce sămânța#5 Vezi nota de la 14:20. de la răsărit
și te voi aduna de la apus!
6Voi zice nordului: «Dă‑le drumul!»
și sudului: «Nu‑i mai ține!»
Adu‑i pe fiii Mei de departe
și pe fiicele Mele de la marginea pământului –
7pe oricine este chemat după Numele Meu
și pe care l‑am creat pentru slava Mea,
pe care l‑am întocmit și l‑am făcut.
8Adu‑l pe poporul orb, dar care are ochi,
pe poporul surd, dar care are urechi!
9Să se adune toate neamurile
și să se strângă popoarele!
Care dintre ele#9 Sau: ei, cu referire la idolii neamurilor. a vestit aceasta
și care dintre ele ne‑au prezis lucrurile care s‑au întâmplat?
Să‑și aducă martori pentru a dovedi că au dreptate,
și astfel ei să audă și să poată zice:
«Da! Este adevărat!»
10Voi sunteți martorii Mei, zice Domnul,
voi și Robul Meu pe care L‑am ales,
ca să cunoașteți, să credeți în Mine,
și să înțelegeți că Eu sunt.
Înaintea Mea nu a fost întocmit niciun Dumnezeu
și nici după Mine nu va fi.
11Eu, Eu sunt Domnul
și în afară de Mine nu este alt Mântuitor.
12Eu am declarat, am izbăvit și am proclamat,
și nu un dumnezeu străin între voi.#12 Sau: Și nu este niciunul printre voi străin de aceste lucruri.
Voi Îmi sunteți martori, zice Domnul,
că Eu sunt Dumnezeu.
13Da, de la început#13 Lit.: din zi. Eu sunt El.
Nimeni nu poate elibera din mâna Mea!
Când Eu lucrez, cine se poate împotrivi?“
Credincioșia Domnului și necredincioșia lui Israel
14Așa vorbește Domnul,
Răscumpărătorul vostru, Sfântul lui Israel:
„De dragul vostru voi trimite o armată împotriva Babilonului
și îi voi sili pe toți caldeenii#14 babilonienii. să fugă
cu corăbiile de care sunt mândri.
15Eu sunt Domnul, Sfântul vostru,
Creatorul lui Israel, Împăratul vostru.“
16Așa vorbește Domnul,
Cel Care a făcut o cale prin mare
și o cărare prin apele vijelioase,
17Cel Care a scos care și cai,
împreună cu o armată puternică.
Ei rămân culcați, neputându‑se ridica;
sunt fără vlagă, stinși ca un muc de lumânare:
18„Uitați lucrurile care au fost!
Nu vă mai gândiți la cele din vechime!
19Iată‑Mă pe cale de a face ceva nou;
acum se ivește, nu‑l recunoașteți?
Voi face o cale în pustie
și râuri în deșert.
20Vietățile câmpului, șacalii și struții,
Mă vor slăvi,
căci dau apă în pustie
și râuri în deșert,
pentru a da de băut poporului Meu, alesului Meu,
21poporului pe care Mi l‑am întocmit
ca să vestească lauda Mea.
22Totuși, tu, Iacov, nu M‑ai chemat,
ci te‑ai obosit de Mine, Israel!
23Nu Mi‑ai adus oi drept arderi‑de‑tot
și cu jertfele tale nu M‑ai onorat.
Eu nu te‑am împovărat cu daruri de mâncare
și nu te‑am obosit cerându‑ți tămâie.
24Nu Mi‑ai cumpărat trestie mirositoare cu argintul tău,
nici nu M‑ai săturat cu grăsimea jertfelor tale,
ci M‑ai împovărat cu păcatele tale,
M‑ai obosit cu nelegiuirile tale.
25Eu, da, Eu sunt Cel
Ce‑ți șterg fărădelegile, de dragul Meu,
și nu‑Mi voi mai aminti de ele.
26Adu‑mi aminte! Să ne judecăm împreună!
Istorisește tu, ca să fii dovedit drept!
27Cel dintâi tată al tău a păcătuit,
iar mijlocitorii#27 Sau: purtătorii tăi de cuvânt; sau: liderii tăi (cei ce trebuiau să medieze între Dumnezeu și popor). tăi s‑au răzvrătit împotriva Mea.
28De aceea i‑am dezonorat pe conducătorii Sfântului Lăcaș,
l‑am dat spre nimicire#28 Vezi nota de la 34:2. pe Iacov,
și batjocurii – pe Israel.