Ñwaè' Matïìyoè 1:17

Ñwaè' Matïìyoè 1:17 LNT

Baná ñgúè beèe aè m ba ncoèp-kyeèe-aè-rrúèú ká' embe nfeè' yïì Abraèhaêm, du ba' mbe nfeè' yïì Dávïìd, a ker ba ncoèp-kyeèe-aè-rrúèú ká' embe nfeè' yïì Dávïìd du ba' mbe nfeè' a m ce koo beèe ce duè aègho aè to' Babiloèn naè, a ba ncoèp-kyeèe-aè-rrúèú ká' embe nfeè' ce a m duè neè beèe aè to' Babiloèn du ba' mbe nfeè' yïì Kraâis anaè.
LNT: Limbum New Testament
Share