Psaltaren 82
SFB15

Psaltaren 82

82
#Ps 82 sjöngs enligt Mishna varje tisdag i templet av leviternas kör.
Dom över orättfärdiga ledare
1 #Jes 3:13. En psalm av Asaf.
Gud står i gudaförsamlingen#82:1gudaförsamlingenAnnan översättning: "Guds församling". Domare kunde kallas "gudar" på grund av sitt gudomliga uppdrag i rättvisans tjänst (jfr Joh 10:35).,
bland gudarna håller han dom:
2 #5 Mos 1:17, Ps 58:2f, Ords 17:15, 18:5. "Hur länge ska ni döma orätt
och ta de gudlösas parti? Sela
3 #2 Mos 23:6, 5 Mos 24:17, Job 29:12f, Ps 10:18, Ords 31:8f, Jes 1:17, 11:4. Skipa rätt för den svage
och faderlöse,
ge den förtryckte
och fattige rättvisa!
4 Befria den svage och fattige,
rädda honom
från de gudlösas hand!"
5 De vet inget och förstår inget,
de vandrar i mörker.
Jordens alla grundvalar vacklar.
6 #Joh 10:34. "Jag har sagt att ni är gudar,
att ni alla är den Högstes söner.#82:6 Citeras av Jesus i Joh 10:34.
7 #1 Kung 22:34f, Jer 22:13f, Dan 5:30, Apg 12:23. Men ni kommer att dö
som människor dör
och falla som alla furstar faller."
8 #Ps 7:7f, 12:6, 58:12, 96:13. Grip in, Gud!
Håll dom över jorden,
för alla folk är din egendom.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Learn More About Svenska Folkbibeln 2015