Psaltaren 125:1-2

Psaltaren 125:1-2 SFB15

De som förtröstar på HERREN är som Sions berg. Det rubbas inte, det står fast för evigt. Jerusalem omges av berg, och HERREN omger sitt folk från nu och till evig tid.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Share

Free Reading Plans and Devotionals related to Psaltaren 125:1-2