Psaltaren 106
SFB15
106
Guds nådegärningar och Israels otro
1 #1 Krön 16:34, 41, Ps 107:1, 118:1, 136:1. Halleluja!
Tacka Herren, för han är god,
evig är hans nåd.
2 #Ps 40:6, 71:15. Vem kan beskriva
Herrens väldiga gärningar
och förkunna allt hans lov?
3 Saliga är de som följer det rätta,
som alltid handlar rättfärdigt.
4 Tänk på mig, Herre,
efter din nåd mot ditt folk,
kom till mig med din frälsning,
5 så att jag får se dina utvaldas lycka,
dela ditt folks glädje
och berömma mig
med din arvedel.
6 #3 Mos 26:40, Jer 3:25, Esra 9:7, Neh 1:7, Dan 9:5. Vi har syndat som våra fäder,
vi har gjort fel,
vi har varit ogudaktiga.
7 #2 Mos 14:11f, Ps 78:11, 17, 42. Våra fäder i Egypten
tog inte lärdom av dina under,
de tänkte inte på
dina många nådegärningar
utan gjorde uppror vid havet,
vid Röda havet.
8 Men han frälste dem
för sitt namns skull,
för att göra sin makt känd.
9 #2 Mos 14:21f, Ps 78:13, Jes 51:10, 63:12f. Han talade strängt till Röda havet
och det blev torrt,
han förde dem genom djupen
som i en öken.
10 Han frälste dem
från motståndarens hand
och befriade dem
från fiendens grepp.
11 #2 Mos 14:28, Ps 78:53. Vattnet täckte deras fiender,
inte en enda av dem blev kvar.
12 #2 Mos 14:31, 15:1f. Då trodde de hans ord
och sjöng hans lov.
13 Men snart glömde de
hans gärningar,
de väntade inte på hans råd.
14 #2 Mos 16:3, 4 Mos 11:4f, Ps 78:18, 1 Kor 10:6, 9. De greps av begär i öknen
och frestade Gud i ödemarken.
15 #4 Mos 11:31f, Ps 78:27f. Han gav dem vad de begärde,
men sände tärande sjukdom
i deras själ.#106:15men sände tärande sjukdom i deras själAndra handskrifter (Septuaginta): "och sände mättnad för deras längtan".
16 #4 Mos 16:1f. De fylldes av avund
mot Mose i lägret
och mot Aron, Herrens helige.
17 #4 Mos 16:31f, 5 Mos 11:6. Men jorden öppnade sig
och slukade Datan,
den begravde Abirams grupp.
18 Eld slog upp i deras grupp,
lågorna brände de gudlösa.
19 #2 Mos 32:1f, 5 Mos 9:8, Apg 7:41. De gjorde en kalv vid Horeb
och tillbad en avgudabild,
20 #Jer 2:11, Rom 1:23f. de bytte bort sin härlighet
mot bilden av en tjur
som äter gräs.
21 De glömde Gud, sin Frälsare,
som gjort väldiga ting
i Egypten,
22 #Ps 105:27f. underbara verk i Hams land,
förunderliga gärningar
vid Röda havet.
23 #2 Mos 32:9f, 5 Mos 9:14, 25f, 1 Tim 2:5. Han hotade att förgöra dem,
men Mose, hans utvalde,
ställde sig i vägen
för att vända bort hans vrede
från att fördärva dem.
24 #4 Mos 14:2f, 5 Mos 9:23, Ps 78:32. De föraktade det ljuvliga landet,
de trodde inte hans ord.
25 De klagade i sina tält
och lyssnade inte
till Herrens röst.
26 #4 Mos 14:21f, 28f, Ps 95:11, Hes 20:23, 1 Kor 10:5f. Då lyfte han sin hand mot dem
och svor att låta dem falla i öknen,
27 #3 Mos 26:38, 5 Mos 28:36f, Ps 44:12. att låta deras barn
falla bland hednafolken
och spridas ut i länderna.
28 #4 Mos 25:2f, Ps 115:5f, Jer 10:3, Hos 9:10. De band sig till Baal-Peor
och åt av offren till de döda,
29 de väckte Guds vrede
med sina gärningar
och en hemsökelse bröt ut
bland dem.
30 #4 Mos 25:7f. Men Pinechas steg fram
och skipade rätt,
och hemsökelsen hejdades.
31 #4 Mos 25:10f. Det räknades honom
till rättfärdighet
från släkte till släkte, för evig tid.
32 #2 Mos 17:1f, 4 Mos 20:1f, Ps 81:8, 95:8. De väckte hans vrede
vid Meribas vatten
och Mose fick lida för deras skull,
33 #4 Mos 20:10, Ps 107:11, Jes 63:10. för de trotsade#106:33trotsadeAnnan översättning: "förbittrade". hans ande
så att tanklösa ord
kom över hans läppar.
34 #5 Mos 7:1f, 12:2f, Dom 1:27f. De förgjorde inte folken
som Herren befallt dem,
35 #Dom 3:5f. de beblandade sig
med hednafolken
och lärde sig deras gärningar.
36 #Dom 2:12f. De tjänade deras avgudar,
och dessa blev en snara för dem.
37 #5 Mos 32:17, 2 Kung 21:6, 23:10, Hes 16:20f. De offrade sina söner och döttrar
åt onda andar,
38 #4 Mos 35:33. de spillde oskyldigt blod,
sina söners och döttrars blod
som de offrade åt
Kanaans avgudar
så att landet vanhelgades av blodet.
39 #2 Mos 34:15, 3 Mos 20:4f, Hos 4:12. De blev orena genom sina gärningar
och var trolösa i allt de gjorde.
40 Då upptändes Herrens vrede
mot hans folk,
och han avskydde sin arvedel.
41 #Dom 2:14, 3:8, 12f, 4:2, 6:1f, 10:7f, 13:1, Neh 9:27. Han gav dem
i hednafolkens hand,
och de som hatade dem
fick härska över dem.
42 Deras fiender förtryckte dem,
de kuvades under deras hand.
43 #Dom 2:16f, Ps 81:13. Han räddade dem gång på gång,
men de var upproriska
i sina planer#106:43i sina planerAndra handskrifter: "mot hans plan".
och sjönk allt djupare
genom sin synd.
44 Men han såg till dem i deras nöd
när han hörde deras rop,
45 #5 Mos 30:3f, 32:36, Dom 2:18. han tänkte på sitt förbund med dem
och förbarmade sig
för sin stora nåds skull.
46 Han lät dem finna barmhärtighet
hos alla som fört dem bort
i fångenskap.
47 #1 Krön 16:35f. Fräls oss, Herre vår Gud,
och samla oss från hednafolken,
så att vi får prisa ditt heliga namn
och ha vår ära i att lova dig.
__
48 #Ps 41:14, 72:18f, 89:53. Välsignad är Herren, Israels Gud,
från evighet till evighet!
Och allt folket ska säga: "Amen!"
Halleluja!
FEMTE BOKEN

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Learn More About Svenska Folkbibeln 2015