Jakobs brev 2
SFB15
2
Tron utan gärningar är död
1 #5 Mos 1:17, Ords 24:23. Mina bröder, var inte partiska i er tro på vår Herre Jesus Kristus, härlighetens Herre. 2 Tänk er att det vid er sammankomst#2:2sammankomstGrek. synagogé. Annan översättning: "synagoga". kommer in en man med guldring på fingret och fina kläder, och samtidigt en fattig man i smutsiga kläder. 3 Om ni då ser till den finklädde och säger: "Varsågod och sitt, här är en bra plats", men till den fattige: "Du kan stå där" eller: "Sätt dig här vid mina fötter#2:3vid mina fötterOrdagrant: "under min fotpall" (jfr Ps 110:1)." – 4 har ni då inte diskriminerat bland er och blivit domare med orena motiv?
5 #Luk 6:20, 1 Kor 1:26f, Jak 1:12. Lyssna, mina älskade bröder. Har inte Gud utvalt dem som är fattiga i den här världen till att bli rika i tron och få ärva riket som han lovat dem som älskar honom? 6 #1 Kor 11:22. Men ni föraktar den fattige. Är det inte de rika som förtrycker er och drar er inför domstolar? 7 Är det inte de som hånar det sköna Namnet#2:7det sköna NamnetJesu namn som uttalades över den kristne vid dopet (jfr Apg 2:38). som har uttalats över er?
8 #Rom 13:9. Om ni uppfyller den kungliga lagen enligt Skriften: Du ska älska din nästa som dig själv, då gör ni rätt.#2:8 3 Mos 19:18. 9 #3 Mos 19:15. Men om ni är partiska begår ni synd och döms av lagen som lagbrytare. 10 #Matt 5:19. Den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. 11 Han som har sagt: Du ska inte begå äktenskapsbrott, har också sagt: Du ska inte mörda. Om du inte begår äktenskapsbrott men mördar, så är du en lagbrytare.#2:11 2 Mos 20:13f.
12 #Jak 1:25. Tala och handla så som den som ska dömas efter frihetens lag. 13 #Matt 5:7. Domen blir obarmhärtig över den som inte har visat barmhärtighet. Men barmhärtigheten triumferar över domen.
Gärningarna visar tron
14 #Matt 7:21, Gal 5:6, Tit 3:8. Mina bröder, vad hjälper det om någon säger sig ha tro men saknar gärningar? Den tron kan väl inte frälsa honom? 15 Om en broder eller syster saknar kläder och mat för dagen 16 #1 Joh 3:17f. och någon av er säger till dem: "Gå i frid, klä er varmt och ät er mätta", men inte ger dem vad kroppen behöver, vad hjälper det? 17 Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar.
18 Nu kanske någon säger: "Du har tro." – Ja, men jag har också gärningar#2:18"Du har tro." – Ja, men jag har också gärningarAnnan översättning: "Du har tro och jag har gärningar.". Visa mig din tro utan gärningar, så ska jag visa dig min tro genom mina gärningar. 19 #Mark 1:24. Du tror att Gud är en#2:19Gud är enDetta är en grundsats i den judiska trosbekännelsen (jfr 5 Mos 6:4).. Det gör du rätt i. Även de onda andarna tror det, och bävar.
20 Men vill du inte inse, tanklösa människa, att tron utan gärningar är död? 21 #1 Mos 22:1f, Hebr 11:17f. Blev inte vår far Abraham erkänd som rättfärdig genom gärningar när han bar fram sin son Isak#2:21när han bar fram sin son IsakSe 1 Mos 22, Hebr 11:17f. på altaret? 22 Du ser att hans tro samverkade med hans gärningar, och genom gärningarna blev tron fullbordad. 23 #Jes 41:8. Så uppfylldes Skriften som säger: Abraham trodde Gud, och det tillräknades honom som rättfärdighet, och han kallades Guds vän.#2:23 1 Mos 15:6.
24 Ni ser alltså att människan erkänns som rättfärdig genom gärningar och inte bara genom tro. 25 #Jos 2:1f, 6:25, Hebr 11:31. Blev inte den prostituerade Rahab#2:25Rahabhjälpte Israels folk och fick leva. Se Jos 2:1f, 6:17f, Hebr 11:31. på samma sätt erkänd som rättfärdig genom gärningar när hon tog emot sändebuden och släppte ut dem en annan väg? 26 Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Learn More About Svenska Folkbibeln 2015