Jakobs brev 1:22-25

Jakobs brev 1:22-25 SFB15

Var ordets görare, inte bara dess hörare, annars bedrar ni er själva. Om någon är ordets hörare men inte dess görare liknar han en man som ser sitt ansikte i en spegel. När han har sett sig själv och gått sin väg glömmer han genast hur han såg ut. Den som däremot blickar in i frihetens fullkomliga lag och blir kvar i den, inte som en glömsk hörare utan som en verklig görare, han blir salig i det han gör.
SFB15: Svenska Folkbibeln 2015
Share

Jakobs brev 1:22-25

Share