Hebreerbrevet 13
SFB15
13
Förmaningar
1 #Rom 12:10, 1 Petr 1:22. Håll syskonkärleken levande. 2 #1 Mos 18:1f, Rom 12:13. Glöm inte att visa gästfrihet, för genom gästfrihet har några fått änglar till gäster#13:2änglar till gästerSe t ex 1 Mos 18 (Abraham) och Dom 13:2f (Simsons föräldrar). utan att veta om det. 3 #Matt 25:36, Rom 12:15, Hebr 10:34. Tänk på dem som sitter i fängelse som om ni var deras medfångar, och på dem som blir misshandlade som om det gällde er egen kropp.
4 #1 Kor 6:9f. Äktenskapet ska hållas i ära hos alla#13:4hos allaAnnan översättning: "alltid", "på alla sätt". och den äkta sängen bevaras obefläckad, för Gud ska döma dem som är sexuellt omoraliska och äktenskapsbrytare. 5 #Matt 6:25f, 1 Tim 6:6f. Lev inte för pengar, utan nöj er med vad ni har. Gud har själv sagt: Jag ska aldrig lämna dig eller överge dig.#13:5 5 Mos 31:6. 6 Därför kan vi frimodigt säga:
Herren är min hjälpare,
jag ska inte vara rädd.
Vad kan en människa göra mig?#13:6 Ps 118:6.
7 #1 Kor 4:16, Hebr 13:17. Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er. Se vad deras liv har lett fram till och ta efter deras tro. 8 #Upp 1:17f. Jesus Kristus är densamme i går och i dag och i evighet.
9 #Rom 14:17, Kol 2:16. Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom regler om mat#13:9regler om matAnnan översättning: "offermåltider". som inte har hjälpt dem som har sysslat med sådant. 10 #1 Kor 9:13. Vi har ett altare#13:10altareKristus, Guds lamm, är vårt offeraltare (Hebr 13:15, 1 Petr 2:5). från vilket tabernaklets tjänare#13:10tabernaklets tjänareDe levitiska prästerna (8:5). inte har rätt att äta. 11 #3 Mos 4:11f, 21, 16:27. Offerdjurens blod bärs in i det allra heligaste av översteprästen som syndoffer, men kropparna bränns upp utanför lägret. 12 #Matt 21:39, 27:32f, Joh 19:17, 20. Därför har också Jesus lidit utanför stadsporten, för att helga folket med sitt eget blod.
13 #Hebr 11:26. Låt oss därför gå ut till honom utanför lägret och bära hans vanära. 14 #Fil 3:20, Hebr 11:10, 16. Här har vi ingen stad som består, men vi söker den stad som ska komma. 15 #Ps 50:14, 23, Hos 14:3, 1 Petr 2:5. Låt oss därför ständigt genom honom frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar#13:15prisarAnnan översättning: "bekänner". hans namn. 16 #Fil 4:18. Och glöm inte att göra gott och dela med er, för sådana offer behagar Gud.
17 #1 Kor 16:16, 1 Tess 5:12, Hebr 13:7. Lyd era ledare och rätta er efter dem, för de vakar över era själar och ska avlägga räkenskap. Låt dem göra det med glädje och inte suckande, för det skulle inte vara lyckligt för er.
18 #Apg 24:16, Rom 15:30, 2 Kor 1:12. Be för oss. Vi vet att vi har ett gott samvete och vill göra rätt på alla sätt. 19 Särskilt vill jag att ni ber att jag snart ska få komma tillbaka till er.
20 #Jes 55:3, Joh 10:11, Rom 15:33, Hebr 8:6. Fridens Gud har i kraft av ett evigt förbunds blod fört fårens store herde, vår Herre Jesus, upp från de döda. 21 Må han fullkomna er i allt gott så att ni gör hans vilja, och må han verka i oss det som behagar honom genom Jesus Kristus. Hans är äran i evigheters evighet. Amen.
Sluthälsningar
22 Jag ber er, bröder, att lyssna tåligt till mina förmanande ord. Jag har ju skrivit kortfattat till er.
23 #Apg 16:1. Jag kan berätta för er att vår broder Timoteus#13:23TimoteusPaulus närmaste medarbetare (se t ex Apg 16:1f, Fil 2:19f, 1-2 Tim). har blivit frisläppt. Kommer han snart ska jag besöka er tillsammans med honom. 24 Hälsa alla era ledare och alla de heliga. Bröderna från Italien hälsar er. 25 Nåden vare med er alla.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Learn More About Svenska Folkbibeln 2015