Första Moseboken 2
SFB15

Första Moseboken 2

2
1 Så fullbordades himlen och jorden med hela sin härskara#2:1hela sin härskaraHebr. savá betecknar antingen änglarnas här (jfr t ex Ps 103:21) eller helheten av allt som blev skapat (jfr t ex Ps 33:6).. 2 #2 Mos 20:11, 31:17, 5 Mos 5:14, Hebr 4:4. På sjunde dagen hade Gud fullbordat sitt skapelseverk, och han vilade på sjunde dagen från hela det verk som han gjort.#2:2 Citeras i Hebr 4:4. 3 Och Gud välsignade den sjunde dagen och helgade den, för på den dagen vilade han från hela sitt verk som han hade skapat och gjort.
I. HIMLENS OCH JORDENS FORTSATTA HISTORIA 2:4-4:26
4 Detta är himlens och jordens fortsatta historia#2:4fortsatta historiaHebr. toledót, ett uttryck som anknyter till det föregående (här skapelsen, 1:1-2:3) och redogör för dess fortsättning. Se inledningsnoten för de tio toledót-avsnitten. sedan de skapats, när Herren#2:4HerrenHebr. Jhvh, det heliga gudsnamnet (se 2 Mos 3:14f med not). Gud hade gjort jord och himmel.
5 Markens alla buskar fanns ännu inte på jorden och markens alla örter hade ännu inte vuxit upp, för Herren Gud hade inte låtit det regna på jorden och det fanns ingen människa som kunde bruka den. 6 Men en dimma#2:6en dimmaAnnan översättning (så Septuaginta): ”ett källflöde”. kom upp ur jorden och vattnade hela marken. 7 #1 Kor 15:45, 47. Och Herren Gud formade människan av jord#2:7människan … jordPå hebreiska adám … adamá. från marken och blåste in livsande i hennes näsa. Så blev människan en levande varelse.
8 Herren Gud planterade en lustgård i Eden, österut, och satte där människan som han hade format. 9 #1 Mos 3:22, Ords 3:13, 18, Upp 2:7, 22:2. Och Herren Gud lät alla slags träd växa upp ur marken, ljuvliga att se på och goda att äta av. Mitt i lustgården satte han livets träd och trädet med kunskap om gott och ont.#2:9Livets trädEn symbol för Guds eviga liv (se 3:22, Ords 3:18, 11:30, Upp 2:27, 22:2).
10 Från Eden#2:10EdenBetyder ”ljuvlighet” eller ”fruktbarhet”. Dess plats är okänd men bör ha legat i trakten kring Mesopotamien. gick det ut en flod som vattnade lustgården och sedan delade sig i fyra huvudgrenar. 11 Den första heter Pishon. Det är den som flyter runt hela landet Havila#2:11landet HavilaBetyder ”sandlandet”. Syftar troligen på arabiska halvön (jfr 10:29, 25:18), som är rik på guld, onyx och doftande rökelsekåda (bdellium)., där det finns guld. 12 Guldet i det landet är gott, och där finns också bdelliumharts och onyxsten. 13 Den andra floden heter Gihon. Det är den som flyter runt hela landet Kush#2:13KushBetecknar normalt Nubien söder om Egypten. Det har föreslagits att ordet här syftar på kassiternas land i bergen mellan Irak och Iran.. 14 Den tredje floden heter Tigris#2:14TigrisHebr. Hiddékel (jfr Dan 10:4).. Det är den som flyter öster om Assur. Den fjärde floden är Eufrat.
15 Herren Gud tog mannen och satte honom i Edens lustgård för att odla och bevara den. 16 Och Herren Gud gav mannen denna befallning: ”Du kan äta fritt av alla träd i lustgården, 17 #Rom 5:12, 6:23, Jak 1:15. men av trädet med kunskap om gott och ont ska du inte äta, för den dag du äter av det ska du döden dö.”
18 #Pred 4:8f, 1 Kor 11:8f. Herren Gud sade: ”Det är inte bra att mannen är ensam. Jag ska göra en medhjälpare åt honom, en som är hans like#2:18en som är hans likeOrdagrant: ”liksom mittemot honom” (som motsvarar, stämmer)..” 19 Herren Gud hade format alla markens djur och himlens alla fåglar av jord. Han förde fram dem till mannen för att se vad han skulle kalla dem. Så som mannen kallade varje levande varelse, så blev dess namn. 20 Och mannen gav namn åt alla boskapsdjur, åt himlens fåglar och markens alla vilda djur. Men åt Adam fanns ingen medhjälpare som var hans like.
21 Då lät Herren Gud en tung sömn falla över mannen. När han hade somnat, tog han ut ett av hans revben#2:21revbenHebr. séla kan också översättas ”sida”. Det sumeriska ordet för revben (ti) kan också översättas ”liv” (liksom Eva, jfr not till 3:20). och fyllde dess plats med kött. 22 #1 Kor 11:8, 1 Tim 2:13. Och Herren Gud byggde en kvinna av revbenet som han tagit från mannen och förde fram henne till honom. 23 Då sade mannen:
”Äntligen! Hon är ben av mina ben#2:23ben av mina benSkelettets ben, kroppens innersta och tåligaste del, symboliserar människans kärna och väsen (jfr Ps 32:3, 139:15).
och kött av mitt kött.
Hon ska heta kvinna,
för av man är hon tagen.”#2:23 kvinna … manPå hebreiska ishá … ish.
24 #Matt 19:5, Mark 10:7f, Ef 5:31. Därför ska en man lämna sin far och sin mor och hålla sig till sin hustru, och de ska bli ett kött.#2:24 Citeras av Jesus i Matt 19:5, Mark 10:7 och av Paulus i 1 Kor 6:16, samt med syftning på Kristus i Ef 5:31. 25 #1 Mos 3:7. Och mannen och hans hustru var båda nakna utan att vara blyga för varandra.

Svenska Folkbibeln 2015 Reviderad från Svenska Folkbibeln 98 och grundtexten. Gamla testamentet © 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm Nya testamentet © 1996, 1998, 2015, Stiftelsen Svenska Folkbibeln, Stockholm, och Stiftelsen Biblicum, Ljungby

Learn More About Svenska Folkbibeln 2015