Efesierbrevet 6:10

SFB15
Svenska Folkbibeln 2015

10 #1 Kor 16:13. Till sist, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft.