Femte Moseboken 31:8

SFB15
Svenska Folkbibeln 2015

8 Herren går själv framför dig och han ska vara med dig. Han ska inte lämna dig eller överge dig. Var inte rädd eller förfärad.”