Matteus 26:37-39

Matteus 26:37-39 NORSK

Og han tok Peter og de to Sebedeus'sønner med sig og begynte å bedrøves og engstes. Da sier han til dem: Min sjel er bedrøvet inntil døden; bli her og våk med mig! Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og bad og sa: Min Fader! er det mulig, da la denne kalk gå mig forbi! Dog, ikke som jeg vil, men som du vil!
NORSK: Det Norsk Bibelselskap 1930
Share