Salmene 121
NORSK
121
1En sang ved festreisene. Jeg løfter mine øine op til fjellene; hvor skal min hjelp komme fra? 2Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. 3Han skal ingenlunde la din fot vakle, din vokter skal ingenlunde slumre. 4Se, han slumrer ikke og sover ikke, Israels vokter. 5Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høire hånd. 6Solen skal ikke stikke dig om dagen, ei heller månen om natten. 7Herren skal bevare dig fra alt ondt, han skal bevare din sjel. 8Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nu av og inntil evig tid.