Salmene 101
NORSK

Salmene 101

101
1Av David; en salme. Om miskunn og rett vil jeg synge; dig, Herre, vil jeg lovsynge. 2Jeg vil akte på den rettsindiges vei(-)når vil du komme til mig? Jeg vil vandre i mitt hjertes uskyld i mitt hus. 3Jeg vil ikke sette mig fore noget nidingsverk; å gjøre overtredelser hater jeg, det skal ikke henge ved mig. 4Et falskt hjerte skal vike fra mig, den onde vil jeg ikke vite av. 5Den som baktaler sin næste i lønndom, ham vil jeg utrydde; den som har stolte øine og et opblåst hjerte, ham kan jeg ikke tåle. 6Mine øine ser efter de trofaste i landet, forat de skal bo hos mig; den som vandrer på den rettsindiges vei, han skal tjene mig. 7Der skal ikke i mitt hus bo nogen som farer med svik; den som taler løgn, skal ikke bli stående for mine øine. 8Hver morgen vil jeg tilintetgjøre alle ugudelige i landet for å utrydde av Herrens stad alle dem som gjør urett.

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.