Markus 14:1-2

Markus 14:1-2 N11NN

No var det berre to dagar att til påske og høgtida med usyra brød. Overprestane og dei skriftlærde prøvde å finna ut korleis dei kunne gripa Jesus med list og slå han i hel. «Det må ikkje gjerast under høgtida», sa dei, «for då kan det bli uro i folket.»
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share