Høgsongen 8:6

Høgsongen 8:6 N11NN

Set meg som eit segl på hjartet ditt, eit stempel på armen din! For kjærleiken er sterk som døden, lidenskapen ubøyeleg som dødsriket. Han brenn som logande eld, ein HERRENS loge.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share

Høgsongen 8:6

Share