Romarane 11:12

Romarane 11:12 N11NN

Når deira fall har ført til rikdom for verda, og deira tap har vorte til rikdom for dei andre folka, kor mykje meir får det ikkje då å seia at dei kjem med i fullt tal?
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share