Salmane 99:8

Salmane 99:8 N11NN

HERRE, vår Gud, du svara dei. Du var ein Gud som tilgav dei, men som òg hemna deira gjerningar.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share