Salmane 99:4

Salmane 99:4 N11NN

Mektig er kongen, han elskar det rette. Det er du som grunnfester rettvise, du gjer rett og rettferd i Jakob.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share