Salmane 93:3

Salmane 93:3 N11NN

Elvane ropar, HERRE, elvane ropar med høg røyst. Elvane ropar med dundrande røyst.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share