Salmane 92:9

Salmane 92:9 N11NN

Men du, HERRE, er opphøgd til evig tid.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share