Salmane 92:16

Salmane 92:16 N11NN

Slik forkynner dei at HERREN er rettvis. Han er mitt berg, det er ingen urett hos han.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share