Salmane 92:10

Salmane 92:10 N11NN

Dine fiendar, HERRE, dine fiendar skal gå til grunne, alle som gjer urett, skal spreiast.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share