Salmane 9:17

Salmane 9:17 N11NN

HERREN gjev seg til kjenne, han kjem med rettferd. I sine eigne gjerningar blir den lovlause fanga. Higgajon. Sela
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share