Salmane 84:13

Salmane 84:13 N11NN

HERRE Sebaot, sæl er den som set si lit til deg.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share