Salmane 49:7

Salmane 49:7 N11NN

Dei set si lit til sitt gods og skryter av sin store rikdom.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share