Salmane 49:16

Salmane 49:16 N11NN

Men Gud vil kjøpa meg fri frå dødsrikets grep, for han vil ta meg til seg. Sela
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share