Salmane 49:15

Salmane 49:15 N11NN

Som sauer fer dei til dødsriket, døden er deira gjetar. Dei rettskafne skal herska over dei når morgonen renn. Deira skapnad tærest bort, i dødsriket skal dei ha sin bustad.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share