Salmane 49:13

Salmane 49:13 N11NN

Med all si prakt kan mennesket ikkje vara. Det liknar dyra som må døy.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share