Salmane 49:12

Salmane 49:12 N11NN

Grava blir deira heim for evig, ein bustad frå slekt til slekt, dei som samla seg jord i sitt eige namn.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share