Salmane 49:1

Salmane 49:1 N11NN

Til korleiaren. Av Korah-songarane. Ein salme.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share