Salmane 26:12

Salmane 26:12 N11NN

Min fot står på jamn grunn. Der folk samlast, skal eg velsigna HERREN.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share