Salmane 23
N11NN

Salmane 23

23
1 # 1 Mos 48,15; Sal 34,10; 80,2; Jes 40,11; Joh 10,11ff Ein salme av David.
Herren er min hyrding,
eg manglar ikkje noko.
2Han lèt meg liggja i grøne enger,
han fører meg til vatn der eg finn kvile.
3 # 31,4; 106,8 Han gjev meg nytt liv.
Han leier meg på rettferds stigar
for sitt namn skuld.
4 # 23,4 i dødsskuggens dal kan òg omsetjast «i mørkaste dalen». Om eg så går i dødsskuggens dal,
er eg ikkje redd for noko vondt.
For du er med meg.
Din kjepp og din stav,
dei trøystar meg.
5 # 92,11 Du dukar bord for meg
framfor mine fiendar.
Du salvar mitt hovud med olje.
Mitt beger renn over.
6 # 15,1+ Berre godleik og miskunn
skal følgja meg alle mine dagar,
og eg skal bu i Herrens hus
gjennom alle tider.

© 2011 by The Norwegian Bible Society (Det Norske Bibelselskap). All rights reserved worldwide. Used by permission through agreement with UBS (United Bible Societies).

© 2011 Det Norske Bibelselskap. Alle rettar globalt. Brukt med løyve gjennom avtale med UBS (United Bible Societies).


Learn More About Bibelen 2011 nynorsk

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.