Salmane 144:4

Salmane 144:4 N11NN

Mennesket liknar ein pust, våre dagar er som ein flyktande skugge.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share