Salmane 115:13

Salmane 115:13 N11NN

Han velsignar dei som fryktar HERREN, dei små og dei store.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share