Salmane 102:23

Salmane 102:23 N11NN

når folk og kongerike samlar seg for å tena HERREN.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share