4. Mosebok 30:5

4. Mosebok 30:5 N11NN

og far hennar får høyra om lovnaden og kva ho har bunde seg til, men ikkje seier noko til henne om det, då skal kvar lovnad og kvar plikt ho har teke på seg, stå ved lag.
N11NN: Bibelen 2011 nynorsk
Share